martes, 9 de julio de 2013

Sawmka 1434H

 3:193


Rabbigahayn, inagaa waxaynu maqalnay yeere ku yeera iimaanka «inaydu aamintaan Rabbigiina», oo waynu aaminnay. Rabbigahayn, ee noo dhaaf danbiyadayna, noona astur xumahayna, nooguna dhamaystir nolasha kuwa baarriga. (Suuratul Aali Cimraan:193)


3:194
 

Rabbigahayn, nana soo gaarsii waxaad nooga balamisay rasuuladaada, hanana dullaynin Maalinta Qiyaame; Adigaa dhaafin balankee. (Suuratul Aali Cimraan:194)

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...