martes, 25 de octubre de 2011

Dhawaaq Maran

Dunidan gudaheeda

maxaan u bardhigaa?

Dhawaaq maran

gabikayeer soo celiya

bay la mid tahay.

Ryokan Taigu (1758 -1831); Jabaan.
  

世の中
何にたとへん
山彦の
こたふる聲の
空しきがごと

 良寛大愚

– Tarjumay: Samatar Maxamad Siciid
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...